Pogotowie teologiczne

Zdjęcie: Sharon McCutcheon / Unsplash

5 maja 2022

Wojciech Surówka OP, Pogotowie teologiczne, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2021.

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?” (Łk 15,4). Jezus tym pytaniem celowo prowokuje słuchaczy, dla których jasne jest, że żaden odpowiedzialny pasterz nie udałby się za zagubioną owcą zostawiając bez opieki całe stado. Przypowieść o owcy ma nas zachwycać miłosierdziem Boga, ale czy pokazuje powinności pasterzy, których posłał Pan? Pierwszym z nich był Piotr, który usłyszał: „Paś owce moje!” (J 21,16). Pierwszy papież Kościoła nie usłyszał: „Szukaj zgubionej owieczki!”. Prawda jest taka, że dziś owce giną, ponieważ zaniedbane przez pasterzy, postanawiają szukać pokarmu na własną rękę. Wierni czują się ignorowani, gdyż zbyt często duszpasterze nie potrafią odpowiedzieć na nurtujące nas pytania – pytania czasem zupełnie podstawowe dla katolickiej wiary… I tu pojawia się Pogotowie teologiczne, czyli zbiór odpowiedzi na pytania czytelników Wojciecha Surówki OP, które autor publikował na łamach miesięcznika „W drodze”.

We wstępie ojciec Surówka zwraca uwagę, że nawet człowiek, który nawrócił się na skutek intensywnego doświadczenia łaski Bożej wezwany jest do „odnawiania umysłu” – jak pisze św. Paweł. A jest to proces intelektualny, który odbywa się stopniowo. Oczywiście źródłem oświecającej wiedzy jest Chrystus, a jej depozytariuszem – Kościół. W podejściu Surówki ujmująca jest jego pokora wobec nauczania Magisterium. Sam przyznaje: „Większość odpowiedzi na pytania jest po prostu komentarzem do Katechizmu Kościoła katolickiego”. I rzeczywiście w Pogotowiu teologicznym chyba nie ma tekstu, w którym nie pojawiłby się cytat z Katechizmu. A jednak teksty nie są wtórne i nudne. Przeciwnie, wiele w nich celnych przykładów i odniesień do osobistych doświadczeń kapłana. Nie ma natomiast „błyskotliwych” nadinterpretacji Słowa Bożego i sprowadzania teologii do psychologizujących opowieści o życiu. A zatem nie ma tu nic, co wyprowadzałoby owce z Bożego stada. 


Zostań mecenasem Verbum! Ten projekt rozwinie się dzięki Twojemu wsparciu.