Postawa skruchy

Uległszy grzechowi pychy, Judasz zdał sobie sprawę z wagi swej decyzji; nie był jednak zdolny – jak Piotr – poddać się pod osąd Jezusa. Osądził się sam.

Najnowsze

Niespełniony pustelnik – odważny diagnosta

Miał dobrą opinię, dochody, a nie ukończył jeszcze nawet 30 lat, więc świat stał przed nim otworem. I wtedy w Piotrze obudził się Benedykt.

Nadzieja w uniżeniu | Środa Popielcowa

Nakładamy na nasze głowy koronę z popiołu, aby po czterdziestu dniach rozświetliła się ona ogniem zmartwychwstania.

Personalizm w praktyce

Głoszenie br. Gwali nie polegało jedynie na słowach, ale przede wszystkim na życiu tak, by przez nie „mówić” o byciu dobrym zakonnikiem.

Polecane

Droga Prawdy

Prawda dokonuje sądu. (...) Prawda samym swoim istnieniem i obecnością oddziela ziarno od plew, zboże od kąkolu.

Droga Matki 

Maryja swoją drogę rozpoczyna już z pierwszym krokiem do En Kerem – kiedy brzemienna wychodzi z pośpiechem w góry.

Przed lustrem

Kiedy spoglądam na swoje złe zachowanie, nie wystarczy, że zastanowię się, czyja to wina: rodziców, społeczeństwa, moja własna... Muszę również zapytać o ostateczny sens mojego życia.

Cnoty eucharystyczne

Ich przyjęcie jest nieodzowne, aby w narcystycznym świecie uchować mądre serce, a ostatecznie upodobnić się do Jezusa.

Artysta dla Kościoła

Artysta z racji powołania jest tym bardziej zobowiązany do świadomego, Bożego kształtowania swojej osobowości.

Miłość | powołania (cz. II)

Jeśli kobieta pozwoli sobie wyjść poza schematy, może się okazać, że jej pragnienia są o wiele większe niż te, które kreuje nasza kultura. 

Leczenie wzroku – terapia serca

Kiedy skruszony i spragniony Boga człowiek wpatruje się w Hostię, jest jak świadoma siebie otchłań otwarta na przyjęcie światła.

Władcy ludzkiej natury

Podstawą dla połączenia wspomnień trzech wydarzeń w jedno święto była potrzeba wskazania na uniwersalność zaślubin Boga z człowiekiem.

Realizm eschatologiczny | Święta Rodzina

Doświadczany dziś kryzys ojcostwa to przede wszystkim kryzys mężczyzny, który jest (albo właśnie nie jest!) partnerem.

Pragnij! | Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Widzę pomiędzy Maryją a Samarytanką także podobieństwo. Obie są otwarte na obdarowanie, gdyż obie pragną.

Spełniony w miłości | Uroczystość Króla Wszechświata

Surowy władca i umęczony Sługa Jahwe to jeden i ten sam Syn Boży. Warto jednak uzupełnić te rozważania o jeszcze jeden obraz...

Prorokini wśród swoich

Chociaż to całe dekady przed II Soborem Watykańskim, duszpasterz nie wahał się pozwolić, by Karolina katechizowała innych. Nie wynikało to z jego lenistwa – wiedział, że może jej zaufać.

Medytować | wprowadzenie (cz. IV)

Chrześcijańska medytacja, choć jest podobna do swych świeckich odpowiedników, różni się od nich w zasadniczy sposób.

Wystawa „… między niewiastami”

Formalnym motywem przewodnim naszej wystawy są kwiaty, ale jej punktem wyjścia była refleksja inspirowana modlitwą różańcową.

Pokochać życie aż po śmierć

Siła opowieści o Ulmach nie tkwi w jej dramatyczności, ale długim prologu, jaki stanowią biografie obojga małżonków.

 

CZARNO NA BIAŁYM – felietony o. WOJCIECHA SURÓWKI dla GOŚCIA NIEDZIELNEGO

NASZE DYSKUSJE I POLEMIKI