Droga Matki 

Maryja swoją drogę rozpoczyna już z pierwszym krokiem do En Kerem – kiedy brzemienna wychodzi z pośpiechem w góry.

WKRÓTCE WIĘCEJ DLA PATRONÓW

Niech mi się stanie

Rozeznawanie woli Bożej nie polega ani na biernym poddawaniu się biegowi zdarzeń, ani na przyjmowaniu pierwszej myśli, która nam przyjdzie na modlitwie, jako głosu samego Boga.

Mądrość jest sprawcza | Zwiastowanie Pańskie

Mądrość wyraża się w pokorze, a pokora pozwala na udział w Bożym planie.

Sekret ojcostwa | Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca

Więź ojca z synem nie jest relacją budowaną w próżni. Każdy ziemski ojciec jest także oblubieńcem. Oblubieńczość warunkuje ojcostwo.

Cnoty eucharystyczne

Ich przyjęcie jest nieodzowne, aby w narcystycznym świecie uchować mądre serce, a ostatecznie upodobnić się do Jezusa.

Przed lustrem

Kiedy spoglądam na swoje złe zachowanie, nie wystarczy, że zastanowię się, czyja to wina: rodziców, społeczeństwa, moja własna... Muszę również zapytać o ostateczny sens mojego życia.

Tajemnice światła o grzechu 

Chrzest niejako dopełnia wcielenia Boga w ludzką naturę – przeczyste Ciało przyjmuje ludzki brud, by mogło nas z niego oczyścić.

Postawa skruchy

Uległszy grzechowi pychy, Judasz zdał sobie sprawę z wagi swej decyzji; nie był jednak zdolny – jak Piotr – poddać się pod osąd Jezusa. Osądził się sam.

Wystawa „Krzyż i horyzont”

Ta wielkopostna wystawa poprzez pejzaż opowiada o Bogu, który pewnego dnia pojawił się na naszym horyzoncie. Najpierw pojawił się jako Ten, który oddzielił światło naszej nadziei od ciemności naszych wątpień.

Droga Prawdy

Prawda dokonuje sądu. (...) Prawda samym swoim istnieniem i obecnością oddziela ziarno od plew, zboże od kąkolu.

Zwyczajne piękno | Wielkie nic

Maryjo, wejdź w naszą kobiecość, ucz nas, jak być hostią ofiarną przed Bogiem, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem.

Uczynię mu pomoc 

Bóg stwierdza, że samotność jest wrogiem mężczyzny, ale sam mężczyzna tego nie widział – dopiero On musiał mu to uświadomić.

Niewiasta wieczna

Niespotykany w swoich rozmiarach upadek religijny naszych czasów ma swoje sprawdzalne odbicie we współczesnym kształcie kobiecości.

Polecamy

 

KRZYŻ I HORYZONT - WYSTAWA WIELKOPOSTNA

KRZYŻ I HORYZONT WYSTAWA WIELKOPOSTNA

 

 

 

POGOTOWIE TEOLOGICZNE