Opcja Maryi

Zdjęcie: Sharon McCutcheon / Unsplash

8 maja 2022

Carrie Gress, Opcja Maryi, tłum. D. Krupińska, Wydawnictwo „Esprit”, Kraków 2021.

W 2017 roku amerykański pisarz Rod Dreher opublikował książkę Opcja Benedykta, w której zwraca uwagę, że pokolenie urodzone po 2000 roku zaczęło porzucać Kościół w sposób dotąd nienotowany w historii Ameryki. Większość tego pokolenia nie wie, z czego rezygnuje. Najnowsze badania socjologiczne wskazują, że niemal wszyscy młodzi ludzie nie mają pojęcia o nauczaniu i praktykach życia chrześcijańskiego. W Opcji Benedykta Dreher proponuje więc porzucenie kultury głównego nurtu i tworzenie małych wspólnot, gdzie wszyscy członkowie będą wyznawać podobne wartości. Idea polega na naśladowaniu św. Benedykta, który w czasach upadku Rzymu wycofał się nie ze strachu przed światem, lecz dlatego, że pragnął do pogrążonego w chaosie świata wnieść prawdziwie chrześcijański porządek. Carrie Gress nie ma na celu zanegowania propozycji Drehera. W swojej książce stara się sięgnąć dalej i głębiej, ku samym początkom wspólnoty Kościoła. Jak podkreśla autorka celem książki jest ukazanie, że istnieje coś jeszcze bardziej zasadniczego, mocniejszego i powszechniejszego od wszelkich opcji. Jest to oczywiście „opcja” Maryi.

Zdaniem Gress Maryja posiada klucz do osobistej i społecznej przemiany, ponieważ zna metody, jakich nie może nam zaoferować żaden inny święty, właśnie z powodu tego, kim Ona jest – Matką Bożą, naszą duchową Matką i doskonałym łącznikiem między Niebem a Ziemią. W tym sensie opcja Maryi to sposób życia, w którym nie tylko podejmujemy maryjne praktyki pobożnościowe, ale zaczynamy iść za przewodem najpotężniejszej Kobiety świata. Celem jest nie tylko ocalenie własnej duszy, ale danie impulsu do przemiany całych społeczeństw.

Kardynała John Henry Newman pisał jeszcze w XIX wieku, że narody, które nie uznają kultu Maryi z czasem przestaną czcić jej Boskiego Syna i zrezygnują z wiary na rzecz zwykłego humanizmu. Kult Matki Bożej stoi na straży wiary w Syna Bożego.


Zostań mecenasem Verbum! Ten projekt rozwinie się dzięki Twojemu wsparciu.