Czym jest Verbum?

Na świat patrzymy z perspektywy chrystocentrycznej. Trwając przy Sercu Pana Jezusa, które jest „ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone”, chcemy inspirować czytelników do życia wiarą. Owo zjednoczenie wyraża właśnie logotyp Verbum. W nim też spotyka się prawda (verum) z miłością, do której w oczywisty sposób odnosi Najświętsze Serce. „Miłość bez prawdy to flirt. Prawda bez miłości to blef. (…) Miłość domaga się, by wykrzyczano prawdę” – pisał Daniel Ange. Miłość jest tym, co napędza naszą pobożność, której nie można się wstydzić, natomiast nieustanne zmierzanie ku Prawdzie możliwe jest dzięki formacji, o którą należy zadbać.

Trzy główne działy magazynu to: życie, modlitwa, formacja. Chodzi o życie przepojone naturalną tęsknotą za Bogiem, modlitwę, która jest konieczna niczym wdech i wydech, oraz formację pozwalającą wprowadzać ład w przeżywanie zarówno historii odkupienia, jak i naszej codzienności. Pragniemy, aby teksty, które będziemy tu publikować „nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,4-5). Pragniemy naszymi słowami kierować uwagę na Słowo oraz opartą na Słowie naukę Kościoła. Będziemy tak robić podejmując zarówno tematy z obszaru życia rodzinnego, jak i kultury.

Projekt wyrasta z przyjaźni, w której centrum jest Bóg, a także z naszych doświadczeń – indywidualnych i wspólnych – w pisaniu tekstów oraz prowadzeniu czasopism. Dostrzegliśmy potrzebę, na którą odpowiadamy. A zatem chcemy wzmacniać tożsamość katolików, towarzyszyć Wam we wzrastaniu w wierze i jeszcze bardziej rozbudzać Wasze pragnienie Boga.

* * *

Internetowe pismo Verbum miało swoją premierę 24.06.2022 roku. Był to szczególny dla nas moment, ponieważ w tym roku Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadała na dzień, w którym normalnie w Kościele obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, jednego z naszych ukochanych świętych. Ufamy, że ten prorok, który mówił o sobie, że jest „głosem wołającego na pustyni”, a zatem głosem Słowa, będzie patronem naszego projektu.