Dominikańskie Studium

10 lipca 2022

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii im. Honoriusza Kowalczyka OP to dwuletni kurs dla wszystkich, którzy pragną zdobyć wiedzę na temat nauki Kościoła oraz ożywić swoją wiarę. Studium służy odkrywaniu i przekazywaniu mądrości wielkiej Tradycji Kościoła. Organizatorzy mają nadzieję, że dzieląc się tym, co najlepsze, uda im się stworzyć przestrzeń duchowej oraz intelektualnej kultury, gdzie można zarówno pogłębić wiarę, jak i nakarmić intelekt.

Przedmioty na I roku:
O Bogu Jedynym
Wprowadzenie do teologii
Elementy chrystologii i soteriologii
Cnoty teologalne i nauka o łasce
Teoria poznania
Metafizyka
Duchowość
Antropologia teologiczna
Antropologia filozoficzna
Wstęp do psychologii
Elementy psychologii: uczucia i emocje
Ewangelie synoptyczne
Historia Kościoła (okres patrystyczny)

Przedmioty na II roku:
O Bogu w Trójcy
Eklezjologia
Mariologia
Wspólnoty chrześcijańskie
Sakramentologia
Eschatologia
Liturgika
Misjologia
Dialog międzyreligijny
Zagadnienia współczesnej teologii moralnej
Teologia sakramentu małżeństwa
Stary Testament i księgi mądrościowe
Pisma Janowe
Listy św. Pawła
Historia Kościoła (Średniowiecze)
Historia Kościoła (Nowożytność)
Kościół po Soborze Watykańskim II

 

Zajęcia trwają od października do maja i odbywają się w soboty – 15 razy w roku akademickim – przy klasztorze oo. dominikanów (ul. Kościuszki 99) w Poznaniu, w godz. 9:30 – 16:30. Opłata za jeden semestr w roku akademickim 2022 /23 wynosi 350 zł.

Zgłoszenia – parę zadań o sobie oraz na temat swoich motywacji do podjęcia nauki w Studium – należy wysyłać na adres: sdp@dominikanie.pl do końca września.

Plan zajęć dla obu lat jest już dostępny na stronie Studium: sdp.dominikanie.pl

Serdecznie zapraszamy!