Prawo do kultury

Zdjęcie: Sharon McCutcheon / Unsplash

22 kwietnia 2023

Grzegorz Kasjaniuk, Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy, Warszawa 2017, s. 252.

Kilka lat temu Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz i prezenter muzyczny, przeprowadził dziennikarskie śledztwo na temat objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. O wydarzeniach, które miały miejsce w małej wiosce na Warmii w 1877 roku, krążyło w Internecie mnóstwo sprzecznych informacji, jednak nie to było dla niego główny powodem rozpoczęcia tego projektu. Kasjaniuk doświadczył wcześniej w Gietrzwałdzie osobistego nawrócenia – jego życie w cudowny sposób splotło się z dziejami miejsca, w którym doszło do jedynych uznanych przez Kościół objawień Matki Bożej na ziemiach polskich.

Choć Matka Boża może objawiać się wszędzie, to wydaje się, że szczególną troską otacza miejsca Jej poświęcane. Vittorio Messori w swoich publikacjach przekonywał, że istnieje więź pomiędzy objawieniami maryjnymi a kultem oddawanym Matce Bożej. Szczególnym przykładem może być Lourdes, miasteczko w Pirenejach, które zostało oddane jeszcze w średniowieczu pod specjalną opiekę Matki Bożej jako Jej lenno. Objawienia dane św. Bernadecie nastąpiły w momencie, w którym według tradycji wygasały zobowiązania lenników, jakby Maryja chciała potwierdzić swoje „przywileje”. Ona nie zapomina o swoich czcicielach. 

„Nie smucicie się, bo ja zawsze będę przy was” – powiedziała w Gietrzwałdzie na pożegnanie dzieciom, które Ją widziały. Słowa te zostały wypowiedziane przez Maryję po polsku w momencie, w którym Polski nie było na mapie Europy, a w zaborze pruskim rozpoczęto walkę z Kościołem katolickim. Kiedy dzieci przekazały je dorosłym, wzbudziły ogromny niepokój policji i administracji państwowej. Kardynał Karol Wojtyła w kazaniu wygłoszonym w Gietrzwałdzie podczas uroczystości 100-lecia objawień przeciwstawił projektowi Kulturkampfu, tj. kultury tworzonej odgórnie, inny projekt – kultury wychodzącej od doświadczenia człowieka. „Prawdziwa kultura narodu tworzy się z tego, co myśli człowiek, co czuje człowiek, czym żyje człowiek, co wyznaje człowiek”. Oczywiście była to aluzja do sytuacji społecznej z 1977 roku. Dziś wielu powiedziałoby, że kazanie kardynała miało charakter polityczny, ale Wojtyła upominała się tylko o prawo narodu do wyznawania publicznie swojej wiary.

Matka Boża w Gietrzwałdzie zachęcała przede wszystkim do odmawiania różańca, jednak specyficzny rys tych objawień związany jest właśnie z kształtowaniem chrześcijańskiej kultury narodu. Jest to wyzwanie, przed którym stajemy na nowo. Grzegorz Kasjaniuk był dziennikarzem, który przez lata prowadził audycje promujące muzykę trash-metalową. Jak sam przyznaje zapraszał do swoich programów twórców, którzy jawnie przyznawali się do satanizmu. Po swoim nawróceniu Kasjaniuk postanowił otwarcie przestrzegać przed działaniem Złego w popkulturze, dlatego jego kolejne książki zostały poświęcone właśnie temu tematowy. To powiązanie trzech tak odległych od siebie doświadczeń – systematycznego niszczenia kultury polskiej w 1877 roku, planowego wprowadzania kultury socjalistycznej w 1977 roku i zniewolenia współczesnej kultury – ukazuje nam wymagającą głębszej refleksji ciągłość przesłania objawiań z Gietrzwałdu.

 

 


Zostań mecenasem Verbum! Ten projekt rozwinie się dzięki Twojemu wsparciu.