Dominikanie o Matce Bożej

Zdjęcie: Sharon McCutcheon / Unsplash

1 lipca 2022

Bogusław Kochaniewicz OP, Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej. Wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2008.

 

Bogusław Kochaniewicz OP postawił przed sobą trudne zadanie przeanalizowania średniowiecznych tekstów teologicznych w Polsce prawie nieznanych. Zapewne wielu z nas nigdy nie słyszało o takich dominikańskich teologach jak Hugo z Sancto Caro, Piotr z Tarentazji, Hannibaldus z Hannibaldis, czy Bombolognus z Boloni. Są to autorzy, którzy pisali wieki temu, w dodatku w obcym języku, który już dawno wyszedł z użycia. Możemy zadawać sobie pytanie, po co w ogóle zajmować się takimi rzeczami?

Tak jak przeglądamy stare rodzinne albumy ze zdjęciami i słuchamy opowieści babci o tym, jak się żyło przed wojną, tak samo czytamy teologów z dalekiej przeszłości, aby – podobnie jak w przypadku rodzinnych opowieści – tradycja stała się żywa. Taki właśnie cel postawił sobie o. Kochaniewicz – ożywić dawną tradycję Kościoła katolickiego.

Książka złożona jest z trzech części. W pierwszej z nich autor porusza problemy uniwersyteckich sporów mariologicznych, w drugiej mówi o dominikańskim kaznodziejstwie, w trzeciej o pobożności maryjnej dominikanów. W książce urzekło mnie najbardziej właśnie to harmonijne zestawienie różnych aspektów jednego teologicznego zagadnienia. Dzięki temu otrzymujemy ciekawy i w miarę zróżnicowany obraz tego, co możemy nazwać „spotkaniem człowieka z Bogiem w Maryi”. Również dzisiaj, zajmując się mariologią, musimy umieć zachować ową równowagę pomiędzy trzema podstawowymi wymiarami: traktatem teologicznym, kaznodziejstwem i pobożnością. W tym duchu staramy się również redagować Verbum, uwzględniając aspekty kaznodziejskie, modlitewne i formację intelektualną.

Lektura książki o średniowiecznej mariologii wymaga czasu i skupienia, ale jest doskonałym wprowadzeniem w przebogatą Tradycję Kościoła, którą nasi braci i siostry żyli przez setki lat.


Zostań mecenasem Verbum! Ten projekt rozwinie się dzięki Twojemu wsparciu.